Voedselveiligheid

WOT-02 WOT Voedselveiligheid Beleid (WOT VV Beleid) - De activiteiten in de WOT-VV Beleid zijn noodzakelijk voor de Nederlandse overheid om te voldoen aan haar Europese verplichtingen op het gebied van diervoeder- en voedselveiligheid en voedselintegriteit. Dit WOT-programma ondersteunt de overheid met snelle en betrouwbare monsteranalyses, robuuste crisisparaatheid, advisering en borging van uniformiteit binnen de EU door de taak van Europees en Nationaal referentielaboratorium.

Om deze taken efficiënt en effectief uit te voeren wordt in dit WOT-programma ook gewerkt aan nieuwe (analyse)methodieken (voor bijvoorbeeld nieuwe risico’s), wordt nieuwe kennis ontwikkeld (bijvoorbeeld met modellen, trendanalyses), vindt advisering plaats (aan de Nederlandse overheid, maar bijvoorbeeld ook aan EFSA) en worden sleutelexpertises op peil gehouden. Daarmee draagt dit WOT-programma, uitgevoerd door Wageningen Food Safety Research, bij aan het hoge niveau van voedselveiligheid in Nederland en het consumentenvertrouwen.