CGN Genetische Bronnen Bomen

Genetische Bronnen Bomen

De wilde appel en zwarte populier zijn bijna uit het Nederlandse bos verdwenen. Om deze bomen te behouden, zijn ze te vinden in veldcollecties van de Genenbank voor inheemse bomen en struiken.

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) adviseert Staatsbosbeheer over het beheer van de nationale genenbank voor bomen en struiken (ex situ behoud).

Dit is een van de activiteiten waarmee CGN het behoud en duurzaam gebruik van de genetische diversiteit van onze inheemse boom- en struiksoorten stimuleert. Dat is belangrijk, want bomen en struiken kunnen klimaatverandering of nieuwe ziekten alleen het hoofd bieden als ze kunnen putten uit een grote genetische diversiteit.

CGN heeft een enorm gedegen kennis. De gedreven en betrokken mensen zijn onmisbaar voor de instandhouding van onze Nederlandse autochtone bomen en struiken.
Lammert Kragt - Teamleider Staatsbosbeheer Zaad & Plantsoen

Ga naar:

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Advies over genenbankmateriaal

CGN adviseert de Nederlandse overheid en ontwikkelt methoden voor het behoud van genetische diversiteit in onze Nederlandse bossen. Met deze kennis ondersteunen en stimuleren we het in situ (op de plaats van oorsprong) en ex situ behoud van genetische bronnen van bomen en duurzaam bosbeheer.

Rassenlijst Bomen

We adviseren de Raad voor plantenrassen over de opname van uitgangsmateriaal op de Rassenlijst Bomen. Dit doen we op basis van keuringen en cultuur- en gebruikswaardeonderzoek. De Rassenlijst is een hulpmiddel voor de aanleg van bos en landschappelijke beplanting. Diverse veldcollecties vanuit de genenbank zijn erin opgenomen. Zeldzame soorten zoals de wilde appel en zwarte populier kunnen zo weer worden teruggeplant in het Nederlands landschap.

Toetsproeven in relatie tot klimaatverandering

CGN doet ook onderzoek naar de cultuur- en gebruikswaarde van herkomsten en rassen. We testen in zogenaamde toetsproeven de mate van aangepastheid van herkomsten aan de Nederlandse omstandigheden, en hun groeivermogen, houtkwaliteit en gezondheid. Hiervoor vergelijken we Nederlands materiaal met herkomsten uit andere klimaatzones.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan