Over Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)

Over CGN

De biodiversiteit gaat wereldwijd achteruit: ecosystemen staan onder druk, soorten sterven uit en de genetische diversiteit loopt terug, ook binnen soorten. Voor een toekomstbestendige land- en bosbouw is een diversiteit aan soorten en rassen van groot belang. Daarom bewaart het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) de variatie in gewassen, landbouwhuisdieren en bomen in diepvriezers en wordt meer diversiteit op het veld en bij boeren gestimuleerd. Zo houden we ook ons bio-cultureel erfgoed in stand.

Om nieuwe en betere rassen te kunnen blijven maken is het belangrijk de variatie in plant en dier in diepvriezers en op het veld te bewaren
Sipke Joost Hiemstra

CGN beheert collecties van (groente)gewassen, landbouwhuisdieren, bomen en struiken. Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling van betere rassen en het bewaren van genetische diversiteit in het veld.

Binnen onze collecties streven we naar zo veel mogelijk genetische variatie. Het materiaal is beschikbaar voor onderzoek, veredeling en fokkerij.

Gewascollectie

De gewascollectie bestaat uit meer dan 23.000 zaadmonsters van 30 verschillende gewassen. Alleen van sla zijn er al 2.500 verschillende monsters; van moderne rassen tot de in het wild voorkomende soorten. De laatste jaren heeft CGN haar groentecollectie uitgebreid met meloen, veldsla, schorseneer en wortel. We verbreden de diversiteit voortdurend door verzamelmissies in het buitenland en het toevoegen van nieuwe rassen.

Collectie landbouwhuisdieren

De collectie landbouwhuisdieren bestaat uit meer dan 300.000 inseminatiedoses van runderen, varkens, paarden, schapen, geiten, honden, eenden, ganzen, kippen en konijnen, zowel commerciële en zeldzame rassen. Van runderen zijn verreweg de meeste rietjes ingevroren. Rasorganisaties van zeldzame rassen gebruiken sperma uit de genenbank om de genetische diversiteit binnen het ras op peil te houden.

Collectie bomen en struiken

De collectie bomen en struiken bestaat uit meer dan 5.000 herkomsten van zo’n 50 soorten die in Nederland voorkomen. Deze “veldgenenbank” wordt samen met Staatsbosbeheer beheerd. Beheerders die oorspronkelijk Nederlands materiaal willen planten kunnen uit deze “veldgenenbank” putten.

Lees over ons kwaliteitssysteem

CGN is ISO 9001:2015 gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO9001:2015.

Het kwaliteitssysteem is een managementinstrument om de kwaliteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen en te blijven verbeteren. Het verhoogt hiermee de efficiëntie en de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en diensten voor klanten, opdrachtgevers en financiers. Het CGN-kwaliteitssysteem maakt de kritische processen in onze organisatie zichtbaar; deze zijn uitgewerkt in procedures, protocollen en werkvoorschriften. Een toetsing van klanttevredenheid in de jaarlijkse directiebeoordeling is onderdeel van het kwaliteitssysteem.

Samenwerking tussen genenbanken in Europa kan helpen om kwaliteitssystemen te implementeren of te verbeteren. CGN is bereid te helpen bij de introductie van kwaliteitssysteem in andere genenbanken.

Samenwerking

CGN voert haar werk uit in opdracht van de Nederlandse overheid, maar het behouden van de diversiteit van gewassen, landbouwhuisdieren en bomen kunnen we uiteraard niet alleen. We werken samen met maatschappelijke organisaties, met private partijen en in internationale netwerken. Daarnaast helpen Nederlandse plantenveredelings- en fokkerijbedrijven ons bij het in stand houden, beschrijven en onderzoeken van de collecties, en sponsoren ze verzamelmissies.


Ook met ons samenwerken? Neem contact op met: