CGN Kwaliteitssysteem

Een genenbank-kwaliteitssysteem garandeert de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en diensten voor klanten, opdrachtgevers en financiers. Het maakt ook de samenwerking tussen genenbanken in Europa gemakkelijker.

Een kwaliteitssysteem beschrijft een organisatie en maakt deze transparant wat betreft management, verantwoordelijkheden en activiteiten. Het CGN kwaliteitshandboek bevat hoofdstukken over het management, de inrichting van de organisatie, de samenstelling van de staf maar ook over meten, analyseren en verbeteren van processen (bijvoorbeeld: klachtafhandeling).

Het CGN kwaliteitshandboek beschrijft tevens de technische processen van de clusters boom, dier en plant. In het geval van het cluster Plantaardige Genetische Bronnen is informatie opgenomen over de acquisitie en het vermeerderen van materiaal en de opzet van het zaadbeheer. Het kwaliteitshandboek levert  een duidelijk beeld van hoe de organisatie werkt. Voor iedereen met toegang tot het kwaliteitshandboek is duidelijk wat wordt gedaan en op welke manier.

Een kwaliteitssysteem helpt om de effectiviteit van de organisatie te verbeteren

Het CGN heeft de ervaring dat het opstellen van een kwaliteitssysteem rendabel is. Procedures kunnen worden bediscussieerd en verbeterd indien nodig. Tijdens het proces van de samenstelling van het kwaliteitshandboek werden door het CGN diverse procedures gesignaleerd waarvoor geen interne regels en gemeenschappelijk besef over de uitvoering bestond. Bovendien kan nieuwe staf eenvoudiger worden geïntroduceerd in de procedures en gasten en collega’s kunnen op een meer eenvoudige manier achterhalen hoe zaken worden gedaan en zijn georganiseerd.

CGN is bereid te helpen bij de introductie van kwaliteitssysteem in andere genenbanken. Dit ten behoeve van een bijdrage aan taakverdeling tussen genenbanken binnen Europa in de toekomst.

Door open en eerlijk te zijn over hoe er gewerkt wordt, is het CGN een betrouwbare partner.

Certificering

Het CGN heeft een managementsysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2015, gecertificeerd door DNV. Het certificaat is op aanvraag via cgn@wur.nl beschikbaar.