Project

Add Q1 Improved PGR Conservation and Access Through Peer Review

De expertise van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) wordt ter beschikking gesteld aan de Global Crop Diversity Trust om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Op basis van deze samenwerking zal het CGN een systeem van peer reviews van genenbanken ontwikkelen. De resultaten zullen bijdragen aan een duurzamere wereldvoedselvoorziening.

Op basis van het CGIAR Genebank Platform dat wordt gecoördineerd door de Global Crop Diversity Trust, zou een wereldwijd netwerk van genenbanken kunnen worden gecreëerd dat gericht is op het bereiken van de normen die zijn vastgesteld door de Trust (op basis van FAO normen). Het netwerk moet op de juiste manier PGR conserveren en beschikbaar maken onder de voorwaarden van de SMTA zoals gedefinieerd door de ITPGRFA, maar toegepast op alle PGR-materiaal.

Het project zal de conservering en het duurzaam gebruik van PGR verbeteren door (1) de samenwerking tussen het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) en de Global Crop Diversity Trust (GCDT) te ondersteunen, en (2) een systeem voor peer review op te zetten van genenbanken binnen Europa en in andere regio's.

Samenwerking CGN - GCDT

In het verleden heeft de GCDT reeds gebruik gemaakt van de praktische en wetenschappelijke expertise van het CGN. CGN werd gevraagd om genenbanken in het CGIAR Genebank Platform te reviewen, technisch advies te geven over plannen voor projecten of om als spreker op te treden tijdens Annual Genebank Meetings van het Platform. In overleg met de GCDT is een lijst van mogelijke samenwerkingsactiviteiten opgesteld, incl. het ontwikkelen van methoden voor toepassing van core-collectie en diversity-tree methodologie in genenbanken, deelname aan Genesys advies commitee, betrokkenheid bij CGIAR genebank reviews, en het hosten van genebankbezoeken.

Met dit project kunnen CGN-medewerkers verzoeken om input van de GCDT eenvoudiger beantwoorden en zo het CGIAR Genebank Platform actief ondersteunen.

Opzet systeem van peer-review van PGR-genenbanken

Om te onderzoeken of de kwaliteitsbeheerbenadering voor genenbanken zoals ontwikkeld door de GCDT kan worden toegepast buiten de centraal gefinancierde context van het CGIAR Genebank Platform, zal een variant worden ontwikkeld en getest op basis van peer reviews. Dit zal in Europa gebeuren onder de paraplu van het European Cooperative Programme on Plant Genetic Resources (ECPGR), mogelijk in de context van AEGIS. Buiten Europa zullen de bestaande contacten van CGN worden gebruikt om het concept ook daar te testen.

Verbinding tussen de twee elementen

Het peer review-systeem waarmee geëxperimenteerd zal worden, zal genenbanken in staat stellen hun kwaliteit te verbeteren en transparantie met betrekking tot die kwaliteit te creëren. Op deze manier kan de GCDT haar ondersteuning voor nationale genenbanken effectiever inrichten. Bovendien zal het project gebruik maken van de benaderingen voor kwaliteitsborging van het GCDT gecoördineerde CGIAR Genebank Platform, gecombineerd met de AEGIS kwaliteitsmanagement benaderingen. Ervaringen die hiermee opgedaan zullen worden komen ook ten goede van het Genebank Platform.

Publicaties