Over WOT N&M

Over WOT-NM

De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het bestuur, de economie en de samenleving. Alleen dan kan de overheid op een verantwoorde manier alle relevante aspecten en belangen van natuur, landschap en milieu afwegen. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-NM) verzorgt deze informatie voor de rijksoverheid, in het bijzonder voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De WOT-NM voert diverse pakketten met wettelijke onderzoekstaken uit. Het grootste pakket is de bijdrage aan het Planbureau voor de Leefomgeving om de overheid te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Het wettelijk kader hiervoor is de Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 van kracht is geworden. De andere pakketten betreffen adviserende en toetsende onderzoekstaken die voortkomen uit internationale verdragen en andere nationale wetgeving.

De WOT-NM is als programma georganiseerd in een netwerkstructuur. Dit houdt in dat onderzoekers uit diverse teams van Wageningen Research (WR) projecten leiden, en daarbij hun eigen netwerk van experts inzetten.