Oprdrachtgevers en partners

Opdrachtgevers en partners WOT Natuur & Milieu

Opdrachtgevers

Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn het ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Planbureau voor de Leefomgeving (namens het ministerie van LNV).

Partners

  • Planbureau voor de Leefomgeving - is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.
  • RIVM - het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en zorg, en milieu en veiligheid.
  • CBS - publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.
  • Wageningen University & Research - is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life.’