Nieuws

Monitoring van aquatische genetische bronnen: 1650 aquatische samples verzameld voor genetische analyse

article_published_on_label
17 juni 2024

In 2024 zullen de monsters en datasets van platte en Japanse oester, mossel, tarbot, snoekbaars en aal worden geanalyseerd. Momenteel wordt gewerkt aan de eerste 360 van 1650 verzamelde samples.

In 2022 en 2023 is de praktische werkwijze voor het verzamelen van samples van de relevante soorten voor de monitoring van genetische diversiteit bepaald. Daarna is gestart met het verzamelen van samples van mossel, platte oester, tarbot, paling en snoekbaars vanuit soortspecifieke locaties in de Nederlandse wateren, zoals de Waddenzee, Zeeuwse delta en de grote rivieren.

Eerste resultaten voor tarbot en mossel

Inmiddels zijn er zo’n 1.650 samples verzameld van zes soorten (Japanse en platte oester, glasaal en aal, snoekbaars, en twee samplings van mossel en tarbot). Van de samples die verzameld zijn wordt het DNA geïsoleerd en wordt de kwaliteit en geschiktheid bepaald voor verdere analyse en genotypering (het in kaart brengen van de erfelijke informatie). Waar nodig zijn de sample-protocollen herzien om tot betere kwaliteit monsters te komen.

Op dit moment zijn de eerste 360 samples van tarbot en mossel gegenotypeerd en deels geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat er voor tarbot een enkele genetische populatie is in de Noordzee, en voor mossel zijn in de Oosterschelde meerdere genetische populaties gevonden.

Wat gebeurt er in 2024-2025?

De samples van de zes tot nu toe gesamplede soorten zullen worden geanalyseerd. Protocollen voor data-analyse worden voor de diverse soorten opgezet. Na deze analyse zal voor de laatste periode van het project een selectie gemaakt worden voor verdere genetische monitoring, om een zo goed mogelijk eerste beeld te krijgen van de genetische diversiteit van de relevante soorten die zowel in het wild in Nederland voorkomen, als ook in de Nederlandse aquacultuur gekweekt worden.

Over Aquatische Genetische Monitoring

In 2021 hebben landen wereldwijd afgesproken aan de slag te gaan met het FAO Global Plan of Action (GPA) voor behoud en duurzaam gebruik van aquatische genetische bronnen. Dit zijn de wilde populaties van soorten die ook gekweekt worden.

In Nederland zijn hierbij verschillende soorten vis, schelpdier en zeewier relevant: mossel, oester, paling, tarbot, snoekbaars, suikerwier, zeesla, vingerwier en wakame. Het CGN is daarom in 2022 begonnen met het project Aquatische Genetische Monitoring, in het kader van de WOT Genetische Bronnen (WOT-03) 2022-2026. In het project wordt samengewerkt met de WOT Visserij (WOT-05) van het Centrum voor Visserijonderzoek (CVO).