Nieuws

Praktische handvatten om in te spelen op klimaatverandering

article_published_on_label
5 juni 2024

Risico’s op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden verkleinen. Met dat doel hebben partijen in de Publiek Private Samenwerking (PPS) Klimaatadaptatie Open Teelten de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan. De resultaten zijn verwerkt in een overzichtelijke illustratie met praktische informatie voor akkerbouwers om in te spelen op het veranderende klimaat.

Klimaatverandering zorgt voor perioden van extreme droogte of juist veel neerslag in korte tijd. Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw: “Uit onze inventarisatie die we doen onder akkerbouwers bleek klimaatadaptie een veelgenoemd thema. Akkerbouwers gaven hierbij aan dat ze graag wilden weten hoe ze goed in kunnen spelen op klimaatverandering om hun teelten rendabel te houden. Dit is de afgelopen vier jaar onderzocht binnen de PPS Klimaatadaptatie Open Teelten met een brede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en de akkerbouwsector.”

Praktische tips voor akkerbouwers

Projectleider en WUR-onderzoeker Arwen van der Gugten: “De bodem speelt een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Een verbeterde waterinfiltratie en het tegengaan van ondergrondverdichting zijn hierbij twee belangrijke thema’s. Binnen deze thema´s hebben we zes concrete maatregelen onderzocht die akkerbouwers kunnen nemen om in te spelen op klimaatverandering. Deze kennis is verwerkt op een overzichtelijke illustratie met praktische informatie en aandachtspunten voor akkerbouwers. Hiermee bieden we een handelingsperspectief voor maatregelen in het veranderende klimaat.”

Maatregelen geven praktische handvatten om het risico op opbrengstderving te beperken.

Verbeteren waterinfiltratie en tegengaan van ondergrondverdichting

Voor een verbeterde waterinfiltratie kunnen akkerbouwers denken aan het gebruiken van (druppel)irrigatie, de woeltand en het plaatsen van erosiestoppers. De gatenboor, de aanleg van vaste rijpaden en de opname van een groenbemester in het bouwplan zijn maatregelen om ondergrondverdichting tegen te gaan. Van der Gugten: “Deze maatregelen zijn gevisualiseerd met de daarbij behorende voor- en nadelen, kosten, ervaringen uit de praktijk en aandachtspunten. Hiermee geven we de akkerbouwers praktische handvatten om het risico op opbrengstderving door klimaatverandering te beperken.”

Brede samenwerking

Agrifirm, BO Akkerbouw, Delphy, SPNA Agroresearch en Wageningen University & Research hebben de afgelopen vier jaar onder de vlag van de Topsector Agri & Food intensief samengewerkt aan vier deelonderzoeken die in samenhang zijn uitgevoerd. Van der Gugten: “Door het onderzoek ‘Akkerbouw soilwaterproof’ is kennis verzameld van huidige productiesystemen voor extreem weer en verzilting. Dit was de basis voor drie projecten die zich richtten op een klimaatbestendige (poot)aardappelteelt in de praktijk, het duurzaam opheffen van ondergrondverdichting en het zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen.” Vanuit deze deelprojecten zijn verschillende maatregelen onderzocht die kennis opleverden om als akkerbouwer goed in te spelen op de klimaatverandering.