Nieuws

Via stikstofstrippen besparen op mestafvoer

article_published_on_label
9 juli 2024

Kees Jan van Wijk doet mee met de pilot om nu al te werken zonder derogatie. Hij heeft een stikstofstripper aangeschaft, die moet helpen om de kosten van mestafzet te verminderen.

Met derogatie zou Kees Jan in 2024 zo’n 820 ton mest moeten afzetten op basis van resultaten van 2023. Zonder derogatie stijgt de mestafzet met 791 ton tot ruim 1.610 ton drijfmest. In die extra 791 ton zit 3.165 kg stikstof. Bovendien stijgen de afzetkosten met een kleine € 20.000. Dit bedrag wordt nog fors hoger door extra kosten voor kunstmest (N, P en K). Via een meststripper wil hij minerale stikstof uit de mest halen om de mestafzetkosten fors te verminderen en ook fosfaat en kali op het eigen bedrijf te houden.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Allereerst moet hij de mest scheiden. Want de stripper werkt alleen goed met dunne fractie. Van Wijk vangt momenteel ca 13.750 kg stikstof met drijfmest op. Bij het scheiden met een vijzelpers komt ruim 80% van de stikstof in de dunne fractie. Hiervan is ruim 52% minerale stikstof, die een meststripper kan wegvangen. Als de stripper dan 85% van de minerale stikstof uit de dunne fractie haalt, wordt ruim 4.950 kg stikstof in zuur opgelost. Dat wordt een soort spuiwater dat kunstmest kan vervangen. Deze 4.950 kg stikstof is meer dan de 3.165 kg stikstof die van Wijk extra zou moeten afzetten zonder derogatie. Als deze vorm van RENURE wordt goedgekeurd, kan hij deze extra mestafzet voorkomen, samen met nog ca 450 ton mest die ook al afgezet moet worden in de situatie met derogatie. Bij € 25 per ton mest bespaart hij zo ruim € 31.000 op mestafzet. En daarbij komt de besparing op aanvoer van kunstmest. Die nutriënten kunnen zo immers ook op het bedrijf blijven. Uiteraard is dit niet allemaal louter winst, want er zijn ook investeringen nodig in installaties en zuur om het strippen mogelijk te maken

Nieuwsbrief

Dit is een artikel uit de laatste nieuwsbrief, nummer 60 juni 2024, die op 21 juni in de brievenbus is gevallen bij de abonnees. Hierin vind je nog meer nieuws uit het project Koeien & Kansen. Wil je ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld je aan.