Nieuws

Wageningen Food Safety Research zoekt graantelers om tijdig optreden mycotoxinen te voorspellen

article_published_on_label
19 juni 2024

Wageningen Food Safety Research voert een meerjarig onderzoek uit naar het correct kunnen voorspellen van de besmetting van granen met mycotoxinen. Mycotoxinen zijn stoffen die van nature in voer en voedsel kunnen voorkomen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dier en mens. Mycotoxinen worden gevormd door schimmels op gewassen, zoals Fusarium spp. op tarwe.

Teelt u wintertarwe of lupine?

Indien u in 2024 wintertarwe of lupine teelt, willen wij u vragen of u bereid bent mee te werken aan dit onderzoek. Het gaat om het vastleggen van een aantal teeltgegevens en het nemen van een monster tarwe/lupine tijdens de oogst. Dit monster wordt geanalyseerd op besmetting met (myco)toxinen. U ontvangt de uitslag van de analyses van uw monster.

Mycotoxinen schadelijk voor gezondheid

Mycotoxinen zijn stoffen die van nature in voer en voedsel kunnen voorkomen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van dier en mens. Mycotoxinen worden gevormd door schimmels op gewassen, zoals Fusariumspp. op tarwe. Wageningen Food Safety Research heeft een model opgesteld dat – aan de hand van agronomische gegevens en lokaal weer – tijdig het optreden van mycotoxinen in tarwe bij de oogst kan voorspellen. Wij willen het model testen en verder verbeteren. Daarnaast willen we een vergelijkbaar model ontwikkelen voor planttoxinen in lupine. Planttoxinen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Hiervoor hebben wij aanvullende veldgegevens nodig.

Vertrouwelijk

Alle informatie wordt vertrouwelijk, en niet herleidbaar tot individuele bedrijven gebruikt. Wij gebruiken uw naam en adres alleen voor de verzending van de vragenlijst en de resultaten. De monsters worden gecodeerd, zodat de uitslagen niet herleidbaar zijn naar uw bedrijf.

Indien u tarwe teelt en bereid bent mee te werken, vragen wij u om de vragen online in te vullen (Dit kost ongeveer 5 minuten):

Indien u lupine teelt en bereid bent mee te werken, vragen wij u om de vragen online in te vullen (Dit kost ongeveer 5 minuten):