Circulair en Klimaatneutraal (KB-34)

(KB-34) In de blauwe en groene samenleving worden koolstofkringlopen gesloten door circulaire systemen, zodat het verlies van hulpbronnen en de effecten van klimaatverandering zo klein mogelijk zullen zijn. Geïntegreerde systemen, waarbij slimme verbanden worden gelegd tussen productiecycli op het land (op plantaardige en dierlijke basis) en op zee, sluiten en versterken de productiecycli en netwerken waardoor lineaire ketens vervangen worden. We gaan kennis ontwikkelen om de noodzakelijke bouwstenen te leveren voor zo'n circulaire en klimaat-positieve samenleving die zorgt voor klimaatherstel. Daarbij gaat het om efficiënt gebruik van land, water en energie, vastleggen van koolstof, verandering in het consumentengedrag, en ook om de benodigde bestuursstructuren. Het is van cruciaal belang dat we hulpbronnen in de levensmiddelen-, diervoeder-, chemische en materiaalindustrie efficiënt gaan gebruiken, waarbij tegelijkertijd moet worden voorkomen dat er verliezen optreden en dat veiligheidsrisico's zich ophopen bij het sluiten van kringlopen.

Dit KB-programma richt zich op onderzoek dat tegelijkertijd bijdraagt aan circulaire en klimaat-positieve food- en non-foodproductiesystemen. Het verband tussen deze twee doelstellingen is het primaire belang. Onderzoek dat slechts aan een van deze twee hoofddoelstellingen bijdraagt, kan wel worden opgenomen als het een nuttige opstap vormt naar circulaire en klimaat-positieve concepten.

Projecten: