Data driven en High Tech (KB-38)

(KB-38) De toekomst is digitaal. Er vindt digitalisering plaats van de samenleving als geheel, waaronder het voedselproductiesysteem (van boer tot bord) en de natuurlijke omgeving. Dat betekent dat datagestuurde en hightech-innovaties met nieuwe technologieën, sensoren, robotica en kunstmatige intelligentie een belangrijke rol spelen en veel invloed hebben.

Wageningen University & Research wil een sleutelrol spelen bij het mogelijk maken van de digitale transformatie in agrifood en life sciences. Belangrijke uitdagingen voor de komende jaren zijn de verdere ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en big-data-analyse voor de toepassing van innovaties op het gebied van agrifood en life sciences. We gaan gedeelde data-infrastructuren op basis van FAIR Data-principes opzetten, die in alle wetenschappelijke vakgebieden en in alle sectoren gebruikt kunnen worden, en waarmee de interactie tussen mens en milieu wordt onderzocht. Dit soort vooruitgang vormt de drijvende kracht achter de technische ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, lokale monitoring van de voedselveiligheid, en individueel voedseladvies op maat voor de gezondheid en welzijn van mens en dier. Daarmee wordt effectief beheer van complexe, dynamische en responsieve voedselproductie mogelijk. Zulke technologieën dragen ook bij aan duurzame voedselketens en bewuste stakeholders – onder wie consumenten. Ook kunnen we zo anticiperen op veranderingen van klimaat, de natuur en het milieu.

Projecten: