Project

Actualisatie soortenlijst Noordzee

In dit project wordt de soortenlijst voor de Nederlandse Noordzee ge-updatet en beter online ontsloten. Deze soortenlijst dient ter ondersteuning van het beleid rondom Noordzee natuur. De lijst wordt gemaakt door bestaande soortenlijsten van Naturalis te combineren met informatie uit databases van WMR en andere bronnen. Aan de soorten wordt ook informatie gekoppeld over of ze wel/niet exoot zijn, wat bruikbaar is voor o.a. de KRM.

In 2016 is een overzicht gemaakt van welke soorten van nature (en niet van nature) in de Nederlandse Noordzee voorkomen. De lijst is onder andere beschikbaar via www.nederlandsesoorten.nl. In dit project wordt die soortenlijst aangevuld vanuit verschillende databases en literatuurgegevens. De lijst dient om het begrip Noordzee-natuur concreet te maken en kan gebruikt worden door het beleid, door adviesbureaus, door initiatiefnemers en andere partijen. Om de bruikbaarheid te vergroten, wordt de online versie beter ontsloten. De geactualiseerde lijst vormt een belangrijke basis voor het beoordelen van effecten van menselijk medegebruik op de Noordzee natuur en levert daarmee een bijdrage aan de visie van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over het verbinden van natuur en voedsel.

Publicaties