Project

Add Twinning Nederland Curacao

Dit project is een uitvoering van de twinning-relatie tussen Nederland en Curaçao. Het voornaamste doel van dit project is de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Curaçao ter bestrijding van AMR. 

De tweede ministeriële conferentie over antibioticaresistentie (AMR) vond vorig jaar plaats in Noordwijk. Meer dan 40 landen waren vertegenwoordigd op de conferentie, die door Nederland en Indonesië werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de tripartite (OIE, WHO, FAO). Het voornaamste doel van de conferentie was het bevorderen van bilaterale samenwerking tussen verschillende landen ter bestrijding van AMR. Deze samenwerking, ook wel twinning genoemd, wordt uitgevoerd doordat twee landen met elkaar stappen zetten die ertoe leiden dat een nationaal actieplan wordt opgezet en/of wordt verbeterd en versneld. De nationale actieplannen zijn het instrument dat gebruikt wordt om AMR te verminderen. Dit project is een uitvoering van de twinning-relatie tussen Nederland en Curaçao. 

Publicaties