Project

Analyses met betrekking tot Oekraïne

De oorlog in de Oekraïne leidt tot veel onrust en zorg over de voedselzekerheid in de wereld. Aan Wageningen Economic Research (WEcR) is door het ministerie van LNV gevraagd om de effecten van dit conflict op de agroproductie en voedselzekerheid in verschillende rapportages in kaart te brengen. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de korte (2 jaar) termijn.

Door middel van een aantal deelprojecten wordt inzicht gegegeven in de impact van de oorlog in Oekraïne en de daarmee gerelateerde sancties tegen Rusland en Belarus. Daarbij is er aandacht voor: de gevolgen voor mondiale voedselszekerheid en beschikbaarheid, de knelpunten voor de verschillende sectoren in de land- en tuinbouw, de gevolgen voor de inkomens op de land- en tuinbouwbedrijven en de gevolgen voor het Nederlandse agrocomplex.

Publicaties