Project

AVANT

Doelstelling van het EU AVANT project is het ontwikkelen, demonstreren en toepassen van nieuwe preventie- en behandelingsstrategieën voor diarree bij biggen in de periode na spenen waarbij pathogene Escherichia coli (ETEC) een belangrijke rol speelt. Toepassing van een antibioticum is tot op dit moment de meest gebruikte therapeutische behandeling bij speendiarree en draagt aanzienlijk bij aan het huidige antibioticumgebruik en ontwikkeling van antibioticumresistentie in de veehouderij.

Het project richt zich op de evaluatie en toepassing van nieuwe pro- and prebiotica, inzet van concepten van vroege kolonisatie (faecale transplantaties), van faag therapieën en inzet van functionele grondstoffen ter stimulering van de ontwikkeling van het immuunsysteem van biggen via de voeding. Zowel pre-klinische als klinische studies zullen worden uitgevoerd.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan vermindering van gezondheidsproblemen, en gerelateerde welzijnsproblemen van biggen in de varkenshouderij, vermindering van het antibioticumgebruik, en leiden tot een vermindering van verlies aan resource efficiency. Tevens levert het project ook een bijdrage aan de verdere reductie van antibioticumresistentie met indirect positieve effecten op de volksgezondheid. De bijdrage van Wageningen Research richt zich met name op de evaluatie van nieuwe voedingsinterventies in onderzoek met biggen en op de vaststelling van veranderingen in de immunologische en metabole respons van biggen als gevolg van toepassing van de door de projectpartners ingebrachte interventies.

Publicaties