Project

Digital Twins and Metadata

In het Exploratory Project Digital Twins & Metadata wordt onderzocht hoe metadata kan worden gedefinieerd voor een Digital Twin (DT) zoals bijvoorbeeld voor de DTs in het WUR investeringsthema. Van informatie over de metadata elementen tot praktische implementatie, resulterend in een template voor het gebruik van metadata bij Digital Twins.

Het Exploratory Project Digital Twins & Metadata gaat onderzoeken op welke manieren metadata (MD) geïntroduceerd kan worden voor Digital Twins. Het gaat daarbij niet om een specifieke Digital Twin, maar om iedere Digital Twin (DT) zoals die van het WUR investerings thema, de flagship Digital Twins (Me, My diet & I, Digital Future Farm, Virtual Tomato). Deze dienen daarbij als voorbeelden.

Bij het onderzoek naar MD wordt gekeken van informatie (de inhoud van MD) tot praktische toepassing (de technische aspecten van MD). Onderwerpen die aan bod komen zijn bestaande definities en structuren en hoe deze toe te passen zijn voor DTs; de type elementen zoals data, modellen (software), hardware, etc., waar een DT uit kan bestaan en hoe MD daarvoor verschillend kan zijn; data management en gebruik zoals het combineren van primaire en secundaire datastromen; het delen van data met daarbij de toepassing van FAIR principes; de relatie met repositories in het archiveringsdomein, voor onderzoek en ruimtelijke data infrastructuur; het omgaan met verschillende domeinen en hun terminologie.

Op basis van de informatie over de verschillende onderwerpen wordt een template gemaakt en/of richtlijnen opgesteld voor het gebruik van MD in DTs. De flagship DTs worden hierbij ingezet om feedback te krijgen en het template toe te passen.

Publicaties