Project

Draagkracht mariene ecosysteem

Doel van deze studie is om een agenderend onderzoek naar de impact van hard substraatsystemen op de draagkracht in de Noordzee uit te voeren. Het zal zich richten op de noodzakelijke kennisontwikkeling voor draagkracht in relatie tot de productiviteit van het natuurlijk systeem, waarin de elementen natuurontwikkeling (via riffen en toename hard substraat) en aquacultuur (schelpdierkweek en zeewierkweek) meegenomen worden.

Deze gezamenlijkheid aan activiteiten zullen een druk leggen op de ecologische draagkracht van het ecosysteem. De scoping studie zal vanuit de perspectieven van natuurontwikkeling en voedselproductie, een analyse opleveren van de noodzakelijke stappen en ontwikkelmogelijkheden om draagkracht voldoende af te kunnen wegen in beleidsdoelstellingen.  

In het eerste jaar zal een scoping studie worden uitgevoerd, waarmee de ontwikkelprioriteiten voor het beleid vorm gegeven worden. Hierin wordt de mogelijkheid tot de ontwikkeling van draagkrachtindicatoren en toepasbaarheid in een afwegingskader voor mariene productie, (voedsel) productie, natuurontwikkeling en trade-offs opgenomen.

Na de scoping studie (jaar 2-4) zal gewerkt worden aan de inhoudelijke invulling van de impact op draagkracht op lokale, regionale en Noordzee schaal. Hierbij wordt vorm gegeven aan een afwegingskader voor mariene productie en natuurontwikkeling. Op basis van de resultaten uit de scoping studie zal worden bepaald of model ontwikkeling, modelleerwerk, contextueel onderzoek of empirische metingen het meeste resultaat bereiken.

Dit zal in het werkprogramma 2022-2024 worden ingevuld.

Publicaties