Project

Effective and Sustainable Strategies for Assessing and Addressing the Challenges of EU Agriculture

De Europese landbouw- en voedselpraktijk is momenteel niet op weg om de ambities en doelstellingen van de Green Deal te halen. Brightspace ontwerpt daarom effectieve en duurzame strategieën voor het beoordelen en aanpakken van de grote uitdagingen om te navigeren binnen een veilige (‘safe’, planetaire grenzen) en rechtvaardige (‘just’) operationele ruimte voor de agri-food sectoren.

BrightSpace biedt een reeks van analytische instrumenten om te experimenteren, analyseren en te coördineren met innovatieve technologieën, bestuursstructuren en strategische en beleidsopties voor de korte en lange termijn. Synergie en trade-off effecten tussen sociaal-economische en milieudoelstellingen worden samengebracht in het concept van een ‘Safe and Just Operating Space (SJOS)’, waarbij de Safe-component de biofysische grenzen van het ecosysteem weerspiegelt en de Just-component de vereisten voor hert welzijn van alle betrokkenen. De steun voor doeltreffende en duurzame acties omvat de identificatie van kritieke wegen voor technologische, institutionele en consumentgerichte opties voor EU-beleid op het gebied van landbouw, klimaatverandering, handel en energie. Deze wegen worden uitgestippeld en bewandeld tezamen met stakeholders uit bedrijven, beleid en NGOs.

Publicaties