Project

EU-22036 ForestNavigator: Navigation European forests and forestry bioeconomy to EU climate neutrality

ForestNavigator zal het potentieel, de reikwijdte, de effectiviteit en de effecten van op bossen gebaseerde mitigatiepaden kwantitatief beoordelen. De interactie met de landbouw (bijvoorbeeld biomassa-aanbod, landgebruik) en de vraag van biobased sectoren (biomaterialen, biobased chemicaliën, bio-energie) staat centraal. Het zal een alomvattende en consistente beoordeling opleveren van de milieu- en sociaaleconomische voor- en nadelen bij het bereiken van beleidsuitdagingen zoals de EU-doelstellingen op middellange (2030) en lange termijn (2050) (klimaatneutraliteit).

ForestNavigator zal geïntegreerde benaderingen gebruiken die gedetailleerde observatiegegevens, beleidsexpertise en een reeks geavanceerde modelleringstools combineren op een manier die kan bijdragen aan monitoring en rapportage van de voortgang en het verhogen van de bosbijdrage onder de AFOLU (landbouw, bosbouw en ander landgebruik) mitigatiedoelstellingen. Met behulp van een geïntegreerde toolbox voor beleids- en bedrijfsmodellering op basis van slimme emulatie van complexe bos-, landbouw- en aardsysteemmodellen, zal ForestNavigator een reeks robuuste trajecten kwantificeren die Europese en Nederlandse beleidsmakers en biobased bedrijven informeren.

Publicaties