Project

Excretie verbetering modellen

De berekening van de N, P en TAN-excretie volgens de WUM-methodiek vormt de basis voor alle vervolgstappen bij de berekening van de ammoniakemissie uit de veehouderij. Doel van dit project is het verbeteren van de onderbouwing, transparantie, en de kwantificering van de nauwkeurigheid, van de berekening van de N, P en TAN-excretie in de WUM methodiek. Deze excreties zijn de invoer voor de NH3 berekeningen in NEMA.

De berekening van de N, P en TAN-excretie volgens de WUM  (Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers) methodiek vormt de basis voor alle vervolgstappen bij de berekening van de ammoniakemissie uit de veehouderij. De WUM methodiek, direct, of als onderdeel van de NH3 emissieberekeningen, is een aantal malen beoordeeld, waaruit een aantal verbeterpunten naar voren is gekomen betreffende de onderbouwing van de gebruikte gegevens, transparantie van de gegevens, en de kwantificering van de nauwkeurigheid van de methodologie (CDM, 2012, Sutton et al., 2015, Hordijk et al., 2020a, 2020b, Zom en Kasper, 2019). De reviews van Hordijk et al., 2020a, 2020b geven adviezen voor het totaal van de NH3 berekeningen, waarbij geadviseerd wordt de gebruikte onderliggende modellen wetenschappelijk te publiceren en de modellen met een werkgroep van stakeholders te bediscussiĆ«ren. In een voorgaand project zijn op basis van een workshop verdere verbeterpunten aangebracht en samengevat (bijlage E). Dit project richt zich op het verbeteren van de WUM methodologie op basis van deze verbeterpunten.

Publicaties