Project

Floripef-cr

Betrouwbaar inzicht in de milieufootprint van tuinbouwproducten biedt grote kansen, zoals vergelijkbare uitkomsten, geharmoniseerde methodes en het kunnen weerleggen van valse milieuclaims. Met dit project willen we komen tot geharmoniseerde regels voor het berekenen van de milieufootprint van potplanten en snijbloemen in het kader van het Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) proces van de Europese Commissie. Onder leiding van Royal FloraHolland zal dit proces naar verwachting voor het einde van 2022 een officieel goedgekeurde PEFCR 'Snijbloemen en Potplanten' opleveren.