Project

Food Loss and Waste dialogue

Wat dient de onderzoeksagenda te zijn om voedselverliezen in lage- en middeninkomenslanden te reduceren in lijn met SDG12.3? Dit onderzoek zet de belangrijkste aanbevelingen van afgelopen jaren, inclusief de recente uitkomsten van de UN Food System Summit naast elkaar en vertaald ze naar een agenda voor toegepast onderzoek vanuit verschillende perspectieven.

Het reduceren van voedselverliezen staat prominent opgenomen in de sustainable development goals, met het doel om deze te reduceren met 50% in 2030. Voedselverliezen zijn een symptoom van het huidige  voedselsysteem, waarin ongeveer eenderde van al het geproduceerde voedsel wordt verspild. Er is toenemende aandacht voor het onderwerp vanuit diverse instituten zoals de UN (FAO, UNEP), WWF, WRI, World Bank en overheden, omdat het reduceren van verliezen bijdraagt aan het verminderen van de klimaatimpact, reduceren van ontbossing, voedselzekerheid en het optimaal benutten van waardevolle voedselgrondstoffen (resource use efficiency). In lage- en middeninkomenslanden zijn veel initiatieven ondernomen om voedselverliezen te reduceren en zijn er duidelijke aanbevelingen gedaan, echter heeft dat tot nu toe niet tot gewenste reductie van verliezen geleid. In dit onderzoek wordt er gereflecteerd op deze initiatieven en aanbevelingen en wordt er een toekomstige toegepaste onderzoeksagenda geformuleerd. Dit met het doel om de aanbevelingen door te vertalen voor beleidsmakers, NGOs en private sector en hen de wetenschappelijke tools te geven om de reductie van voedselverliezen in de praktijk te realiseren.

Publicaties