Project

Gevolgen Oekraïne voor agrosector

Op donderdag 24 februari 2022 is Rusland binnengevallen. Naast een humanitaire en militaire crisis hebben deze oorlog en de aangekondigde maatregelen tegen Rusland en Belarus ook gevolgen voor voedselprijzen en voedselvoorziening (regionaal en mondiaal). Ook zijn er gevolgen voor Nederlandse en Europese agrofoodsectoren (inclusief verwerkende industrie).

Aan Wageningen Economic Research (WECR) is door het Ministerie van LNV gevraagd om de effecten van dit conflict op de agro-productie en voedselzekerheid in kaart te brengen. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de korte (<6 maanden), middellange (6 maanden-2 jaar) en lange termijn (>2 jaar).

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in de vorm van een aantal rapportages. Voor deze rapportages maken we gebruik van gegevens, expertkennis en modellen. Hierbij geldt ook voor onderzoekers dat, aan het begin van de crisis, belangrijke gegevens op het moment van analyse ontbreken en er op basis van de beschikbare professionele kennis en ervaring een inschatting van de situatie en gevolgen gemaakt moet worden. Als er meer informatie beschikbaar komt, zal deze inschatting opnieuw geëvalueerd worden en mogelijk bijgesteld.

Dit document is een eerste voorlopige rapportage en zal zich dan ook in de loop van de nabije toekomst verder ontwikkelen, worden aangevuld met nieuw onderzoek en op basis van nieuwe informatie worden bijgesteld.

Publicaties