Project

GLB Beantwoording vragen EC-SWOT

Eind december 2021 heeft het ministerie van LNV het concept-Nationaal Strategisch Plan (NSP) ingediend in Brussel. Dit concept-NSP beschrijft de wijze waarop Nederland het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gaat invullen voor de periode 2023-2027. Tot eind maart heeft de Europese Commissie de gelegenheid om vragen te stellen over het NSP. Dit kunnen vragen zijn om extra toelichting, maar ook vragen voor extra onderbouwing van bepaalde keuzes die zijn gemaakt in het NSP.

Dit project heeft als doel om eventuele aanvullende vragen van de Europese Commissie over het concept-NSP te beantwoorden.

Publicaties