Project

Internationale benchmarking duurzaam toerisme in nationale parken

In de transitie naar Nationale Parken Nieuwe Stijl wordt toerisme belangrijker voor de regionale economie en het behouden van natuurwaarden. Dit project heeft als doel om te komen tot een beleidsadvies aan de Nationale Parken hoe deze om kunnen gaan met duurzaam toerisme op basis van een internationaal benchmarking onderzoek.

In de huidige transitie binnen het Nederlandse natuurbeschermingsbeleid naar Nationale Parken Nieuwe Stijl wordt de rol van toerisme belangrijker voor de regionale economie en het beheersen van de gevolgen voor de natuur. Dit project heeft als doel om te komen tot een beleidsadvies aan de Nationale Parken hoe deze om kunnen gaan met duurzaam toerisme op basis van een internationaal benchmarking onderzoek.

Publicaties