Project

KD-2023-014_Appreciatie van SUR berekeningsmodellen

Gevraagd wordt een duiding te geven van het voorstel van Denemarken en van België voor aanpassing van de indicatoren die genoemd zijn in het voorstel voor de nieuwe richtlijn inzake het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (COM 2022/305 –22 juni 2022).

Gevraagd wordt een duiding te geven van het voorstel van Denemarken en van België voor aanpassing van de indicatoren die genoemd zijn in het voorstel voor de nieuwe richtlijn inzake het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (COM 2022/305 –22 juni 2022).

Publicaties