Project

KD-2023-030_Impact van verhogen minimum kalverleeftijd voor transport

  In dit onderzoek worden de gevolgen van het verhogen van de transportleeftijd van Nederlandse kalveren van minimaal 14 dagen naar minimaal 28 of 35 dagendagen onderzocht. Hierbij wordt aandacht besteedt aan dierenwelzijn en diergezondheid als ook aan de gevolgen voor kosten en baten voor zowel de melkveehouderij als ook voor de vleeskalverhouderij.

De mogelijkheden worden onderzocht van het verhogen van de minimale transprrortleeftijd van Nederlandse kalveren van 14 dagen naar 28 dagen of 35 dagen. De Minister heeft op dit onderwerp ook de toezegging gedaan om daarbij ook te bezien wat de implicaties van het verhogen van deze leeftijdsgrens zijn voor de betrokken agrariƫrs Hiervoor worden zowel de gevolgen voor de melkveehouderij als ook voor de vleeskalverhouderij onderzocht.

Publicaties