Project

Kennisimpuls Bestuivers

Vanuit de Voedselagenda is een investeringsimpuls in het leven geroepen, gericht op de kennisbehoefte rond bestuivers en bestuivingsdiensten.

Kennisimpuls Bestuivers wil via het ontwikkelen en delen van kennis bijdragen aan het behoud en de bevordering van (wilde) bestuivers, zodat deze ook op de langere termijn hun belangrijke rol kunnen blijven vervullen in de voedselproductie en natuurlijke ecosystemen. Deze Kennisimpuls sluit aan bij de Nationale Bijenstrategie, een initiatief van het Ministerie van LNV waaraan vele maatschappelijke partners meewerken.

De uitvoering van de Kennisimpuls Bestuivers is in handen van Wageningen University & Research, Naturalis Biodiversity Center en EIS Kenniscentrum Insecten. Centraal staan daarbij een aantal praktijknetwerken waarin initiatiefnemers van maatregelen voor bestuivers en wetenschappers samenwerken met als motto samen kennis delen, implementeren en verder leren.

Meer informatie: www.kennisimpulsbestuivers.nl

Publicaties