Project

Kennissysteem beheer Oosterscheldekreeft (LobStAR)

Dit project ontwikkelt een methodiek waarbij Oosterscheldekreeftenvissers met behulp van beeldregistratie jaarlijks gedetailleerde vangstgegevens verzamelen, en hun eigen observaties over veranderingen in het bestand inbrengen (enquête). Deze gegevens vormen een belangrijke basis voor het volgen van de ontwikkeling van het kreeftenbestand, waarover nu informatie ontbreekt. Inzicht hierin vormt de basis voor een duurzaam visserijbeheer.

De kleinschalige, seizoensmatige visserij op kreeften (Homarus gammarus) in de Oosterschelde is uniek in Nederland. Het kreeftenbestand kent pieken en dalen door natuurlijke factoren, maar de laatste jaren ziet een deel van de vissers en recreatieve duikers minder kreeften. Het is echter niet duidelijk of het kreeftenbestand inderdaad een structurele neerwaartse ontwikkeling laat zien en, zo ja, wat dan daarvoor dan de oorzaken zouden zijn. De kreeftenvissers hebben via de Vereniging van Beroepsvissers Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta (OWV) ingezet op het versterken van het visserijbeheer via hun eigen visplan. Een goed inzicht in de ontwikkeling van het bestand is hiervoor van belang. Inzicht in de status van het kreeftenbestand ontbreekt echter. Ook wil OWV met overheid en andere belanghebbenden in gesprek over de ontwikkelingen van het kreeftenbestand en mogelijke extra beheermaatregelen baseren op wetenschappelijke gegevens. In 2021 zijn OWV en Wageningen Marine Research gestart met het ontwikkelen van een methodiek waarbij via automatische beeldherkenning (met zogenaamde CatchCams) aangevuld met visserskennis (jaarlijkse enquĂȘte), gegevens kunnen verzameld om de ontwikkeling van het kreeftenbestand te kunnen volgen.

Publicaties