Project

Kwaliteitszorg ISO 17025

Kwaliteitsnormen en borging van kwaliteit nemen een steeds belangrijkere positie in bij de uitvoering van laboratoriumdiagnostiek, bij verdenkingen, uitbraken, maar ook bij monitoring of exportcertificering.

Dit project biedt ondersteuning aan alle taakgerichte projecten voor zowel inhoudelijke als kwaliteitsaspecten van de routinematig uit te voeren diagnostische testen waarvoor deze projecten verantwoordelijk zijn. Deze testen worden proactief bewaakt, onderhouden en verbetert, samen met de betreffende projectleiders, afdeling iagnostiek en KAM.

Hoofddoel van dit project is het proactief verder verbeteren van de ISO 17025 kwaliteitsstandaard binnen WBVR. Dit sluit ook aan op de noodzaak om in het kader van de OfficiĆ«le Controle Verordening in toenemende mate testen onder accreditatie uit te voeren. 

Publicaties