Project

NKWK nuttig gebruik slib Eems-Dollard

In de Kennis- en Innovatie Agenda’s Deltatechnologie 2018-2021 is het duurzaam gebruik van estuaria, zeeën en oceanen een belangrijk thema. De uitdaging ligt op het ontwikkelen van duurzame economische activiteiten en de betekenis hiervan voor de ruimtelijke planning, veiligheid, emissies en verontreinigen. Een aantal nieuwe accenten wordt beschreven. Eén daarvan betreft: Rendabele toepassingen voor slib uit het Eems estuarium om ecologisch herstel in gang te zetten en tegelijkertijd de economie te stimuleren. Dit project geeft invulling aan dit nieuwe accent als onderdeel van Eco-engineering & Nature-based Solutions.

In de Eems-Dollard is sprake van ecologische knelpunten. In de regio is tegelijkertijd sprake van grote economische ambities. Daarom zijn afspraken nodig over het samengaan van economische ontwikkeling met ecologisch herstel. In de Eems-Dollard is een toename van de vertroebeling geconstateerd, veroorzaakt door een toenemende hoeveelheid slib in het water. Een van de voorgestelde oplossingen is het verwijderen van slib uit het water en het nuttig hergebruiken aan land in de vorm van een Kleirijperij pilot. Dit project draagt bij aan een adaptief Innovatieprogramma Slib.

Publicaties

Lees meer in het dossier