Project

Onbehandelde hanen

De snavelbehandeling bij ouderdieren is per 1 januari 2019 (regulier) en 1 januari (trager groeiend) verboden. Het behandelen van de achterste teen bij de hanen wordt ook op korte termijn verboden (1 januari 2023). Meer praktijkkoppels zijn nodig om de effecten te beoordelen van het niet meer behandelen.

Met ingang van 1 januari 2019 is er een verbod op het behandelen van de snavels van moederdieren van reguliere vleeskuikens. Voor moederdieren van trager groeiende kuikens en vaderdieren (hanen) is vijf jaar uitstel verleend van het verbod op snavelbehandelen. Voor de achterste teen van de hanen geldt, dat in principe met ingang vanaf 1 januari 2023 verboden zal worden. Tot nu toe zijn er zijn nog maar enkele koppels met niet-snavelbehandelde hanen of met volledig onbehandelde hanen opgezet in de praktijk. Over het algemeen wordt het niet-behandelen van de tenen van hanen gezien als een risico voor het welzijn van de hennen. Bij het paren kunnen de hanen schade toebrengen aan het verenpak en de huid, wat mogelijk kan leiden tot ernstige verwondingen en verhoogde uitval. Als gevolg daarvan kunnen de hennen gaan schuilen in de nesten en kunnen de technische resultaten negatief worden beïnvloed.

Monitoring van de praktijkkoppels liet zien dat de uitval door flankbeschadigingen aanzienlijk hoger was bij het koppel reguliere ouderdieren met onbehandelde hanen dan in het controlekoppel. Dit was met name te wijten aan een hoge uitval tussen 27 en 37 weken leeftijd door flankbeschadigingen. Bij de ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens werd geen hogere uitval door flankbeschadigingen waargenomen in het onbehandelde koppel vs. het controlekoppel, en werden ook niet meer huidbeschadigingen waargenomen in de stal. Wel werd ongeveer 3% meer krassen waargenomen bij het onbehandelde koppel aan de slachtlijn t.o.v. het controlekoppel.

Het doel van dit project is om vier koppels niet-behandelde (tenen en snavels) hanen van reguliere en trager groeiende vleeskuikenouderdieren op praktijkbedrijven te monitoren teneinde een beter beeld te krijgen van mogelijke effecten van het niet-behandelen van tenen en snavels op het welzijn van moederdieren.

Publicaties