Project

Overview of business models for nature-inclusive agriculture

Passende verdienmodellen zijn essentieel voor de opschaling van natuurinclusieve landbouw. Er is al veel gepubliceerd over verdienmodellen, maar een overzicht ontbreekt.

In dit project geven we een overzicht van: 1) verdienmodellen die geschikt zijn voor natuurinclusieve landbouw binnen het huidige economische systeem, 2) mogelijke aanpassingen aan het economisch systeem die opschalen van natuurinclusieve landbouw mogelijk maken, en 3 ) aanbevelingen van maatschappelijke organisaties om de marktsituatie voor duurzame landbouw, zoals natuurinclusieve landbouw, te verbeteren.

Benadrukt moet worden dat de verdienmodellen vaak niet alleen geschikt zijn voor natuurinclusieve landbouw, maar een bredere reikwijdte hebben. We richten ons op verdienmodellen die ook mogelijkheden bieden voor natuurinclusieve landbouw.

Indirecte effecten op verdienmodellen zoals wet- en regelgeving nemen we niet mee in het overzicht. Het zelfde geldt voor communicatie, informatie en educatie. Wij leveren een quick scan op, bedoeld voor intern gebruik. De quick scan bevat geen nieuwe informatie, maar geeft een overzicht van bestaande praktijken, idee├źn en visies.

Publicaties