Project

Personalized Nutrition & Health

Met het ‘Personalized Nutrition & Health’ onderzoek draagt Wageningen University & Research bij aan een wereld waarin alle mensen de keuze kúnnen en wíllen maken voor een voeding die perfect aansluit bij hun persoonlijke behoefte. Zij onderzoekt de beste manier om individuele mensen te helpen bij het kiezen van passende voeding.

Gepersonaliseerde coaching wordt gebaseerd op zowel innovatieve technologische manieren om de gezondheid en de voedingsinname te meten en te vertalen naar een passend advies, als op sociaalpsychologische aspecten om het opvolgen van dat persoonlijke advies een maximale kans te geven. Het combineren van technologische en sociaalpsychologische innovaties is zeer vernieuwend.

De grote innovatie waar de huidige dure gezondheidszorg op zit te wachten is preventie. Massamediale voorlichting is niet effectief gebleken om de levensstijl van individuen te veranderen. Daarom zet Wageningen University & Research in op het ontwikkelen van services die mensen in staat stellen hun gezondheid en voedingsinname snel en goed te kunnen meten en op basis daarvan een gepersonaliseerd advies te krijgen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar razendsnelle en objectieve feedback - mogelijk gemaakt door nieuwe meettechnologieën - die er voor zorgt dat mensen hun gezonde gedrag ook willen en kunnen volhouden. De adviezen worden gepersonaliseerd aan de hand van persoonlijkheidskenmerken.

Resultaten

Eén van afgeronde projecten is Vezel UP (Fibre UP). Hierin onderzochten experts welke adviesmethoden het beste kunnen worden ingezet om de vezelinname van zowel gezonde consumenten als mensen met een prikkelbare darm (PDS) te verhogen. Betrokken partijen zijn: Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en een zestal bedrijven (Sonneveld, Sensus, Bolletje, Kellogg’s, het Nederlands Bakkerij Centrum en Roquette.

Als onderdeel van dit project heeft Wageningen Food and Biobased Research, in samenwerking met TNO, Wageningen Economic Research, WU-Humane Voeding & Gezondheid en WU-Microbiologie, een digitale adviestool ontwikkeld. Via deze tool krijgen individuen een gepersonaliseerd voedingsadvies op basis van eetgedrag, voorkeuren en andere kenmerken, zoals gezondheidsstatus, vegetarisme, of hun favoriete maaltijdmoment. Naast gedetailleerde productinformatie (bijvoorbeeld over ingrediënten, voedingsstoffen en allergenen), geschiktheid voor doelgroepen en maaltijdmomenten, krijgen ze wetenschappelijk onderbouwde kennis van diëtisten, voedingsdeskundigen en gedragswetenschappers.

De gebruiker krijgt hiermee inzicht in de rol van goede voeding voor het behouden en optimaliseren van zijn gezondheid. Zo wordt het risico op voedingsgerelateerde aandoeningen, zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten verkleind.

In het Vezel UP studieprogramma heeft het gebruik van de tool de deelnemers aangemoedigd meer voedingsvezels te consumeren. Na afloop is bijna de helft van de deelnemers het instrument blijven gebruiken vanwege de bemoedigende, ontspannen toon en de keuzevrijheid die wordt gehanteerd.

Publicaties