Project

Plafondbedrag voor het Diergezondheidsfonds

Het fonds wordt gevuld met bijdragen van de veehouders (de diergezondheidsheffing), de rijksoverheid en de EU. De diergezondheidsheffing is gemaximeerd tot een plafondbedrag per sector. Kosten die boven het plafondbedrag uitkomen, worden door de rijksoverheid gedragen. Het plafondbedrag is ingesteld om een sector de kans te geven om te herstellen na een grote dierziektenuitbraak.   De verdeling van de kosten tussen veehouders en rijksoverheid, gefinancierd uit het DGF, is vastgelegd in het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024. In dit convenant zijn ook afspraken gemaakt over de hoogte van de plafondbedragen per sector, welke is onderverdeeld in een plafond voor jaarlijks terugkerende kosten (kosten voor monitoring, bewaking, crisisparaatheid, diergeneesmiddelenautoriteit, uitvoeringskosten) en bestrijdingskosten (verdenking en bestrijding).

Vanuit het Diergezondheidsfonds (DGF) wordt de bewaking en bestrijding van aangewezen dierziekten gefinancierd. Het fonds wordt gevuld met bijdragen van de veehouders (de diergezondheidsheffing), de rijksoverheid en de EU. De diergezondheidsheffing is gemaximeerd tot een plafondbedrag per sector. Kosten die boven het plafondbedrag uitkomen, worden door de rijksoverheid gedragen. Het plafondbedrag is ingesteld om een sector de kans te geven om te herstellen na een grote dierziektenuitbraak.

De verdeling van de kosten tussen veehouders en rijksoverheid, gefinancierd uit het DGF, is vastgelegd in het Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024. In dit convenant zijn ook afspraken gemaakt over de hoogte van de plafondbedragen per sector, welke is onderverdeeld in een plafond voor jaarlijks terugkerende kosten (kosten voor monitoring, bewaking, crisisparaatheid, diergeneesmiddelenautoriteit, uitvoeringskosten) en bestrijdingskosten (verdenking en bestrijding).

Probleemstelling

Er is behoefte aan een nieuwe systematiek voor het bepalen van het bestrijdingsplafond binnen het DGF waarbij in elk geval de verantwoordelijkheid van partijen, draagvlak, draagkracht, de kans op insleep en verspreiding van een dierziekte, zo├Ânose of ziekteverschijnsel en ruimingskosten zijn meegenomen.

Publicaties