Project

RENEW: Multidisciplinair onderzoek om voedselverspilling bij food service en retail te verminderen

RENEW staat voor Rest- en zijstromen voor Eco-feed toepassingen voor Nederland met aandacht voor circulaire voedselsystEem ontwerpen en Waardering door consumenten. Het project is een unieke publiek-private samenwerking tussen diervoederproducenten, milieu- en dierenwelzijnsorganisaties, horecabedrijven en de wetenschap. Het doel is een integraal voedselsysteem ontwerp te ontwerpen voor het toepassen van rest- en zijstromen vanuit retail en food service organisaties als diervoeder (Eco-feed) voor niet-herkauwende landbouw diersoorten, waaronder kippen en varkens.

In Nederland wordt zo’n 1.7 – 2.6 miljard kilo voedsel per jaar verspild. Om dit tegen te gaan heeft de Nederlandse overheid zich gecommitteerd aan het doel uit de Europese “Farm to Fork” Strategie om in 2030 voedselverspilling te halveren ten opzicht van 2015. Om dit mogelijk te maken staat het gebruiken van reststromen voor diervoeder hoog op het prioriteitenlijstje. Het onderzoek verschaft via drie onderzoekslijnen inzichten en voorbeeldcases m.b.t. de vragen 1) onder welke voorwaarden een positieve business case mogelijk is (zowel vanuit economisch, milieu/klimaat en dierenwelzijn opzicht), 2) welke voorwaarden voor acceptatie door consument en ketenpartijen nodig zijn en 3) welke optimale scenario’s kunnen worden ontwikkeld voor ketenconcepten die bijdragen aan het tot stand komen van een circulair voedselsysteem.

Private partijen zoals Nijsen Company, Avined, Kipster, Hamletz – scharrelvlees van Annechien, en Vermaat gaan tijdens RENEW tenminste twee nieuwe ketenconcepten voor Eco-feed toepassingen ontwikkelen. Alle belemmeringen en kansen worden daarbij in kaart gebracht, om in de toekomst rekening mee te kunnen houden. Door de partners Dierenbescherming en Natuur & Milieu worden milieu en dierenwelzijnsaspecten expliciet opgenomen in deze nieuwe concepten.

Na een al ruim 20 jaar geldend verbod op het gebruik van voedselresten met daarin mogelijk dierlijke bijproducten voor diervoeder, is zowel de keten als de politiek huiverig voor het verruimen van mogelijkheden. Het succesvol implementeren van Eco-feed concepten gaat daarom verder dan alleen procestechnologische vraagstukken en zorgen om voeder- en voedselveiligheid. RENEW wil bijdragen aan het Kunnen, Mogen en Willen gebruiken van deze reststromen, in Nederland en in Europa.

Publicaties