Project

Rewilding Sabellaria reefs in the Wadden Sea

Sabellaria-wormen zijn kokerwormen; zij bouwen hun eigen ‘huisje’ met behulp van zandkorrels. Sabellaria-wormen kunnen aan elkaar gekitte dichte riffen van honderden meters lang en breed vormen. Hoewel de wormen zelf slechts een paar centimeter lang zijn, worden riffen wel een meter hoog. Deze riffen herbergen meer dan twee keer zoveel soorten en bijna drie keer meer individuen dan naastgelegen gebieden. Tientallen Sabellaria-riffen van meerdere hectares groot kwamen voor langs de geulen van de Waddenzee in de 19de en 20ste eeuw. Een herintroductie van Sabellaria-riffen heeft een grote meerwaarde voor biodiversiteitsherstel van de Waddenzee.

Samenvatting

Wij bereiden in dit project een herintroductie voor van Sabellaria in de Waddenzee. De riffen die deze aquatische wormen bouwen, dragen bij aan een verhoogde biodiversiteit door betere schuil- en leefomstandigheden voor vele soorten, en dragen bij aan de stabiliteit van wadplaten. Het KB-project bevat studie naar het huidige en historische voorkomen van Sabellaria in de internationale Waddenzee, de beschrijving van de optimale habitatcondities voor Sabellaria en een beschrijving van de positieve of negatieve effecten van grootschalige herintroductie op het ecosysteem van de Waddenzee.

Achtergrond en aanleiding

Het Waddengebied is een gebied met een grote ecologische waarde. Om de kwaliteit van dit gebied te handhaven en te verbeteren, zijn beleidsdoelen opgesteld. Doelstellingen voor de natuurwaarden van de trilaterale Waddenzee zijn onder meer opgesteld in het Wadden Sea Plan 2010 (CWSS, 2010). Hierin zijn Sabellaria-riffen als doelstelling opgenomen:

“A natural size, distribution and development of natural mussel beds, Sabellaria reefs and Zostera fields”.

Een succesvolle herintroductie van Sabellaria in de Waddenzee draagt bij aan de invulling van belangrijke nationale en internationale beleidsdoelen. Als UNESCO Natuurlijk Werelderfgoed en zijn alle ogen gericht op het Waddengebied en is beheerders er veel aan gelegen natuurlijke ontwikkelingen te herstellen en te werken aan herstel van de biodiversiteit.