Project

Robotica in de veehouderij

Smart Farming is een managementstrategie die temporele, ruimtelijke en individuele gegevens verzamelt, verwerkt en analyseert en combineert met andere informatie ter ondersteuning van specifieke managementbeslissingen voor locaties, planten of dieren om de hulpbronnenefficiëntie, productiviteit, kwaliteit, winstgevendheid en duurzaamheid van landbouwproductie te verbeteren. In de praktijk worden vergelijkbare concepten voor slimme landbouw Precision Agriculture genoemd als het meer gaat over planten en bodemprocessen, en wordt het Precision Livestock Farming genoemd als het gaat om dier-specifieke managementondersteuning.

Als agrarische bedrijven robotica willen integreren in hun systeem, kan dat samen met familie, collega's, dienstverleners en robots.

Om werkelijk te zorgen voor verschillen tussen dieren, kuddes en boerderijen, wordt de uitspraak 'Als melkveehouder garandeer ik dat elke koe / kalf / perceel de zorg krijgt die het nodig heeft op het juiste moment, op de juiste plaats en in de juiste mate, en ik wil hierin transparant zijn’ gebruikt als metafoor. Boeren die dit in hun landbouwsysteem willen integreren, hebben de mogelijkheid om dat samen met familie, collega's, dienstverleners en robots te doen.

Expertise op het gebied van vee

Wageningen Livestock Research is een van de gespecialiseerde onderzoeksinstituten binnen Wageningen University & Research. Onze onderzoekers zijn gebaseerd in groepen die gespecialiseerd zijn in betere diergezondheid en dierenwelzijn, betere fok en genomics, efficiënte diervoeding en verbetering van de veehouderij door reductie van broeikasgassen en introductie van nieuwe landbouwsystemen die passen bij regionale voorkeuren. We hebben een aantal gespecialiseerde onderzoeksfaciliteiten zoals het 'Dairy Campus Innovation Centre'.

We beschikken over specifieke expertise op het gebied van:

  • Data-analyse voor multivariate dynamische modellering en big data-analyses op basis van statistische en AI-technieken (Early warning, benchmarking)
  • Sensitief dierspecifiek gedrag van individuen en groepen in verschillende landbouwsystemen (monitoring, fenomics)
  • Beslissingsondersteunende principes voor verschillende managementbeslissingen, om te integreren in landbouwsystemen (DSS & SOP's voor voeding, inseminatie, behandeling, reiniging, sortering, vervanging)
  • Inzicht in data-infrastructuren en innovatiestrategieën
  • Nieuwe expertise op het gebied van robotica in veehouderijsystemen

Samenwerken

Wilt u met ons samenwerken? Neem contact op met onze Business Developer: