Project

Rol burgers in natuurbeheer

Naast overheden en bedrijven leveren ook burgers een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, behoud en bescherming van natuur en biodiversiteit. Betrokken burgers hebben aan de basis gestaan van de natuur- en milieubeweging in Nederland, en het succes van keurmerken zoals FSC, MSC en Fair Trade is te danken aan politieke druk en veranderend aankoopgedrag van kritische consumenten. We weten echter nog weinig over de voorwaarden waaronder burgerbetrokkenheid leidt tot substantiële resultaten en systeemverandering.

In eerder onderzoek hebben we laten zien dat burgers op verschillende manieren kunnen bijdragen aan dergelijke veranderingen. Door hun tuin natuurvriendelijk te beheren, door een burgerinitiatief te starten of de handen uit de mouwen steken in een knotgroep. Actiegroepen proberen de kap van bomen te voorkomen en via lidmaatschappen, donaties of ‘likes’ vergroten burgers de legitimiteit en politieke slagkracht van natuurorganisaties. In dit project onderzoeken hoe burgers willen bijdragen aan veranderingen in het natuurbeleid en welke strategie ze daarbij gebruiken.

Op basis van wetenschappelijke theorieën over transities onderzoeken we vier fasen van burgerbetrokkenheid: i) de motivaties van burgers om een bijdrage te leveren; ii) de activiteiten die zij ondernemen, iii) de concrete resultaten van deze activiteiten en iv) de transitie naar een natuurvriendelijke samenleving die hiervan mogelijk het gevolg is.

Het onderzoek richt zich in 2019 en 2020 op de “theory of change” in twee concrete casussen. Een theory of change is de visie van burgers en maatschappelijke organisaties over hoe hun activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste maatschappelijke verandering richting een natuurvriendelijke samenleving. In casus 1 kijken we naar burgerbetrokkenheid bij het voorkomen van plastic soep in zeeën en oceanen. We analyseren de manieren waarop burgers en NGO’s proberen de plastic soep in zee en plastic zwerfafval op land te verminderen en de theory of change die ze daarbij hanteren. De tweede case richt zich op pogingen om natuurbetrokkenheid van kinderen en andere buurtbewoners te vergroten door het planten van Tiny Forests.

De inzichten uit ons onderzoeken helpen overheden en natuurorganisaties om een effectieve beleidstheorie te ontwikkelen over het betrekken van burgers bij het natuurbeleid. Ook helpt het overheden om aansluiting te zoeken bij de energie van burgers en bedrijven die zichzelf al georganiseerd hebben in burgerinitiatieven of andere lokale netwerken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Publicaties