Project

Sababank - mariene biodiversiteit

De Sababank is het grootste onderzeese atol in het Caraïbisch gebied en een van de grootste ter wereld (2000km). Langs een groot deel van de rand van de Bank liggen uitgestrekte koraalriffen. De koralen zorgen voor de driedimensionale structuur waar alle andere planten en dieren gebruik van maken en vormen dus de bouwstenen van de Bank.

De Bank ligt geheel binnen de territoriale wateren van Saba en de Exclusieve Economische Zone van Caraïbisch Nederland en is van groot belang voor de economie van Saba. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de Sababank een extreem rijk gebied vormt met zeer hoge rijkdom aan vissen, koralen, algen en sponzen. De Sababank is het grootste koraalrif van Caraïbisch Nederland.

De bank is aangewezen door Nederland als natuurpark, onder het biodiversiteitsverdrag als EBSA gebied (Ecologically or Biologically Significant Area), en door de Internationale Maritieme Organisatie als bijzonder gevoelig zeegebied (PSSA).

Met uitzondering van de hoge biodiversiteit aan koralen, vissen en algen is er zo goed als niets bekend over het ecologisch functioneren van de Bank. Aangezien de Bank niet in de buurt ligt van grote landmassa’s is er weinig invloed vanaf het land (bv. eutrofiëring, milieuvervuiling, plastic afval). Het functioneren van dit unieke ecosysteem is nog een groot vraagteken.

Een aantal vragen zijn van groot belang voor het beheer van dit unieke gebied:

  1. Ecologisch Functioneren I: Wat is de gezondheidstoestand van de riffen van de Sababank?
  2. Ecologisch Functioneren II: Fundamentele processen op de Bank.
  3. Duurzame visserij en draagkracht van de Sababank.
  4. Invasieve soorten: Wat is het effect van de koraalduivel.
  5. Connectivity I: Onderlinge afhankelijkheid van de verschillende habitattypen.
  6. Connectivity II: Lokale afhankelijkheid versus regionale belangrijkheid.

In 2011 is begonnen met dit project met een eerste expeditie, gevolgd door een expeditie in 2013. Eind 2015 is opnieuw een expeditie gepland. Gedurende 2 jaar is door onderzoekers van Wageningen University & Research en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) het rif uitgebreid onderzocht. Daarbij zijn zij bijgestaan door onderzoekers van de beheersorganisaties van Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten, en gastonderzoekers uit Martinique, Guadeloupe en de Verenigde Staten.

In 2016 loopt deze fase van het Sababank-onderzoek ten einde. Wat hebben we tot nu toe geleerd? Welke lessen zijn er te trekken voor het beleid en beheer van de Sababank. Wat zijn de conclusies van de 3 expedities?

Lees meer:

Publicaties