Project

Samenvattende conclusies over KB programma

In mei 2020 heeft het kernteam het totale programma geëvalueerd en geconcludeerd dat het programma goed op schema ligt om het algemene doel te bereiken: Kennis ontwikkelen om de nodige bouwstenen te bieden voor (de transitie naar) een circulaire en klimaatneutrale samenleving die zorgt voor klimaatverandering. Besloten is dat het programma geen aanvullende onderzoekslijnen nodig heeft. Toch moet in 2021 meer aandacht gaan naar synthese & consolidatie van de bestaande onderzoekslijnen, met focus op impact en valorisatie van de projecten en het programma.

Dit project richt zich op 2 belangrijke ambities van het KB-programma 1) visualisatie van de circulaire klimaatneutrale samenleving en 2) synthese van project overkoepelende onderwerpen. Individuele projecten kunnen conclusies hebben die impact hebben op de onderzoekslijnen van andere projecten in de KB. In de synthese zullen verbanden worden gelegd tussen projectresultaten, inzicht worden gegeven in afwegingen tussen verschillende subcycli in de circulaire klimaat neutrale samenleving, en proberen we de circulaire klimaat neutrale samenleving te visualiseren door een film te maken van het toekomstige circulaire huishouden. De bestudeerde onderwerpen zijn: 1) voedselveiligheidsrisico's in het circulaire voedselproductiesysteem 2) Management van transities, 3) circulaire maricultuur 4) leven in een toekomstig circulair huishouden.

Publicaties