Project

Scenariostudies - De toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland, binnen de Europese en mondiale context

Deze verkenning heeft primair tot doel om beelden te vergaren over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse agri-food sectoren op de lange termijn en wat dit kan betekenen voor de handelingsperspectieven voor LNV op de lange termijn.

In het verleden liet LNV periodiek onderzoek verrichten naar de toekomst van de landbouw in Nederland via scenariostudies. De laatste studie verscheen in 2011.  Deze onderzoeken betroffen een modelmatige verkenning van de toekomst. Het LEI (nu WECR) gebruikte daarvoor modellen waar zowel de mondiale, als de Europese en nationale stand van zaken en ontwikkelingen werden gepresenteerd en met elkaar verbonden. WECR is nog steeds actief in het consortium dat dat mondiale model (voorheen GTAP, nu MAGNET) actief beheert en verder ontwikkelt. 

MAGNET is een economisch evenwichtsmodel. Inmiddels zijn daar allerlei niet-economische parameters mee verbonden. Bijvoorbeeld de relatie tussen handel en klimaat, maar ook de implicaties van beide themas voor de voedselzekerheid.  In ieder geval is het mogelijk allerlei variabele condities voor de handel te modelleren (meer of minder vrije handel). Op die manier zijn ook de effecten van geopolitieke ontwikkelingen (handelsoorlogen en de consequenties daarvan) of van anderszins stokkende handelsstromen door bijvoorbeeld uitbraken van pandemie├źn onder dieren of mensen met het model door te rekenen.

Publicaties