Project

Sowing Seeds of Knowledge

Nederland is een wereldwijde hotspot voor zowel de plantenveredeling als de plantenwetenschappen. In lijn daarmee vindt er in Nederland veel publiek-privaat gefinancierd onderzoek plaats dat bijdraagt aan de veredeling van gewassen via bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe veredelingstechnologie en het ontdekken van genen en hun functies. De resultaten van dit publiek-private onderzoek komen in de eerste plaats beschikbaar voor de bedrijven die deelnemen aan de individuele projecten. Daarna komen de resultaten, na een eventuele geheimhoudingsperiode, in principe beschikbaar in het publieke domein. Veelal worden de resultaten gedeeld in de vorm van publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Van de ruim 200 professionele veredelingsbedrijven in Nederland behoort 90% tot het MKB. Deze bedrijven participeren vergeleken bij het grootbedrijf veel minder in het publiek-private onderzoek. Het MKB heeft daardoor een achterstand als het gaat om het absorberen van nieuw ontwikkelde kennis.

Resultaten uit het onderzoek worden dan wel gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften, maar dat is niet meer dan het begin van de kennispiramide. Het is in de eerste plaats de vraag in hoeverre de wetenschappelijke literatuur wordt bijgehouden in het MKB. In de tweede plaats krijgen data pas betekenis als de context bekend is; pas bij het aan de slag gaan met dergelijke betekenisvolle informatie ontstaat de ervaring die kennis genoemd wordt.

Sowing Seeds of Knowledge legt een brug tussen nieuwe kennis uit het publiek-private plantenveredelings-onderzoek en het MKB. Hierbij richten we ons in de eerste plaats op het MKB in de plantenveredeling, maar in de tweede plaats ook op MKB in aanpalende sectoren: weefselkweekbedrijven, opkweekbedrijven, andere toeleveranciers, en primaire producenten in de land- en tuinbouw. Dit doen we door allereerst resultaten uit recent afgerond of lopend onderzoek te identificeren die belangwekkend zijn voor het MKB. In de tweede plaats worden activiteiten opgezet gericht op het betrekken van het MKB bij de resultaten en inzichten uit het onderzoek. Dit gebeurt voornamelijk in thematisch opgezette bijeenkomsten. In de derde plaats worden rond belangrijke onderzoeksresultaten die zich hiertoe lenen, materialen ontwikkeld die benut kunnen worden voor kennisoverdracht in bijvoorbeeld het groene onderwijs. Het gaat dan om bijvoorbeeld flyers, Powerpoint presentaties of video-tutorials en Youtube filmpjes.

Publicaties