Project

Strategische afhankelijkheden rakend aan voedselzekerheid Geo-economische monitor

Strategische afhankelijkheden komen in veel verschillende waardeketens en sectoren voor en beslaan zodoende de beleidsterreinen van meerdere departementen. De Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden benadrukt vier gebieden waar extra aandacht wenselijk voor is. Hierbij gaat het om: i) kritieke grondstoffen en (fossiele) energie; ii) digitale en (hoogwaardige) technologische toepassingen; iii) medische producten; en iv) voedselzekerheid.

Er zijn zorgen van de Tweede Kamer over risicovolle strategische afhankelijkheden van Nederland, de regering onderschrijft de urgentie van het thema en voert hierop een actieve agenda. Strategische afhankelijkheden komen in veel verschillende waardeketens en sectoren voor en beslaan zodoende de beleidsterreinen van meerdere departementen. In de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden staat dat extra aandacht nodig is voor het belang voedselzekerheid, een beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. In dit onderzoek wordt gekeken naar welke risicovolle strategische afhankelijkheden het agrocomplex kent en een specialistische verdiepingsslag gemaakt op de onderzoeksresultaten van de Geo-economische monitor door Wageningen Economic Research, om te kunnen vaststellen welke strategische afhankelijkheden daadwerkelijk risicovol zijn binnen het agrocomplex voor o.a. de nationale veiligheid. Het eindproduct biedt de beleidsmakers een gedegen kwalitatieve analyse om te besluiten of er reden is om de afhankelijkheden aan te pakken met mitigerende beleidsmaatregelen.

Publicaties