Project

Sustainability insights of agri commodity flows

Nederland speelt een vitale rol bij de invoer en wederuitvoer van agrohandelsstromen. Om verantwoord en eerlijk zakendoen te verbeteren, heeft de EU verplichte due diligence-wetgeving aangekondigd die bedrijven verplicht due diligence-onderzoek uit te voeren naar sociale en milieurisico's in hun activiteiten en toeleveringsketens.

De verplichte EU-wetgeving inzake due diligence vereist duurzaamheidsinformatie over milieu- en sociale risico's. Momenteel ontbreekt het echter aan robuuste, schaalbare duurzaamheidsinformatie over agrogrondstoffenstromen. 

Deze PPS wil deze leemte opvullen door duurzaamheidsprofielen te genereren voor de top 15-20 agroproductstromen naar Nederland en/of de Europese Unie, die 100 herkomstlanden en geselecteerde regio's binnen 20 landen bestrijken. We zullen dit doen door gefragmenteerde informatie samen te brengen door verschillende big data-bronnen te koppelen, consistente sets van kernprestatie-indicatoren te ontwikkelen (voor risiconiveaus, impacts en de drijvende krachten op bedrijfsniveau), en met name lacunes op het gebied van sociale duurzaamheid aan te vullen. Het consortium omvat een breed scala aan belanghebbenden uit de agrosector, waaronder vertegenwoordigers van de agrohandel (Olam, Acomo), landbouwinputs (Crop Life International, Syngenta) en duurzame waardeketenontwikkeling (IDH, The Sustainability Consortium), met Haven Amsterdam als leidende partner en belangrijke faciliterende partij in de waardeketen.

Het project zal zo cruciale informatie over duurzaamheids-hotspots van wereldwijde agrogrondstoffenstromen ontsluiten voor een brede groep van publieke en private belanghebbenden. Het zal de eerste keer zijn dat zulke uitgebreide duurzaamheidsprofielen (zowel sociaal als milieu) op een coherente en robuuste manier worden gegenereerd, profielen die als gemeenschappelijke basis kunnen dienen voor publieke en private belanghebbenden om samen aan verbetering te werken. Momenteel verhindert het gebrek aan deze informatie bedrijven om actie te ondernemen of de juiste prioriteiten te kiezen. Daarom zorgen deze inzichten voor een aanzienlijke verbetering van de vroege fasen van due diligence-processen, ondersteunen ze een effectief beheer van de duurzame inkoop van landbouwproducten en ondersteunen ze het beleid om hotspots aan te pakken.

Publicaties