Project

Tariefsystematiek bij SKAL

De tarieven van Skal werken door in de prijs van biologische producten. In 2023 wil LNV daarom de tarievenstructuur van Skal evalueren. Dit staat in het actieplan “Groei van biologische productie en consumptie”, dat de Minister van LNV op 19 december 2022 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hiertoe is een aantal punten van aandacht geformuleerd (cf concept opdrachtformulering LNV-Skal, bijlage). WEcR is gevraagd om een aantal aspecten nader te onderzoeken.

In Nederland is stichting Skal aangewezen als de controle autoriteit voor biologische productie. Skal voert daarmee alle taken uit die op basis van Europese regel- en wetgeving worden opgedragen aan de controle autoriteit. Daarnaast zijn enkele aanvullende taken van de bevoegde autoriteit opgedragen aan Skal. Skal is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat 100% publieke taken uitvoert en erop toeziet dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Bedrijven die biologische producten produceren of verhandelen, worden gecertificeerd en afhankelijk van het risicoprofiel bezocht en gecontroleerd door Skal. Deze bedrijven betalen hiervoor een bijdrage. De bijdrage door deze ondernemers is (momenteel) niet kostendekkend omdat niet alle kosten via de tarieven kunnen/ mogen worden geretribueerd en derhalve wordt een deel van de niet-retribueerbare kosten van Skal betaald door de overheid.

Bij zowel sectoren, beleid en samenleving (Tweede Kamer) is er behoefte aan nader inzicht in de achtergronden en wijze van berekenen van bijdrages van bedrijven aan Skal. En dit onderzoek draagt bij aan dit inzicht.

Publicaties