Project

Toepassing van een Europese methodiek om de klimaat- en milieu-impact voedsel te bepalen

LNV wil graag voor al het voedsel dat op ons bord ligt op een internationaal geharmoniseerde manier de duurzaamheid van verschillende voedselketens meten, monitoren en vergelijken, met als achterliggend doel verduurzaming van voedsel. Directe aanleiding zijn afspraken in het klimaatakkoord om voor 2025 voor al het voedsel de klimaatimpact in beeld te brengen. De Product Environmental Footprint (PEF) methodologie die in ontwikkeling is bij de Europese Commissie (EC) lijkt daarvoor een geschikt instrument.