Project

Vaarsnelheid in combinatie met de activiteit vissen

In Art.50(4) van Verordening (EG) Nr. 1224/2009 van de Europese Raad is opgenomen dat in voor visserij beperkte gebieden, vissersvaartuigen door deze gebieden mogen varen op voorwaarde dat alle vistuigen bij doorvaart aan boord worden gehouden en de snelheid tijdens het doorvaren niet minder dan zes knopen bedraagt. De aanname dat vissersschepen bij een snelheid van 6 knopen niet meer (veilig) hun tuigen kunnen zetten en halen wordt in het kader van toezicht en handhaving echter betwijfeld.  Het is niet goed bekend of het in de praktijk mogelijk is te vissen bij dergelijke snelheden en wat een verhoging van de minimale vaarsnelheid voor consequenties heeft voor de mogelijkheid tot doorvaart voor vlootsegmenten met minder grote motorvermogens. 

In Art.50(4) van Verordening (EG) Nr. 1224/2009 van de Europese Raad is opgenomen dat in voor visserij beperkte gebieden, vissersvaartuigen door deze gebieden mogen varen op voorwaarde dat alle vistuigen zich aan boord bevinden en geborgen zijn tijdens doorvaart en de snelheid tijdens het doorvaren niet minder dan zes knopen bedraagt. De aanname dat vissersschepen bij een snelheid van 6 knopen niet meer (veilig) hun tuigen kunnen zetten en halen wordt in het kader van toezicht en handhaving echter betwijfeld.

Als blijkt dat vissen met een snelheid hoger dan 6 knopen mogelijk is én dat hier door een significant deel van de sector gebruik van wordt gemaakt, betekent dat een ondermijning van het naleven van regelgeving. Dit is nadelig voor de instandhoudingsdoelen in de voor visserij beperkte gebieden én zorgt voor oneerlijke concurrentie. Een oplossing zou kunnen zijn om de minimaal toegestane vaarsnelheid in de voor visserijbeperkte gebieden te verhogen. Dit zou betekenen dat afgeweken wordt van EU regelgeving en mogelijk zorgt een verhoging van de vaarsnelheid er ook voor dat het voor bepaalde vlootsegmenten het niet meer mogelijk is om door de gebieden te varen (wanneer het behalen van de minimale vaarsnelheid niet mogelijk blijkt). LNV heeft momenteel te weinig gegevens om een duidelijke argumentatie aan te kunnen dragen voor het eventueel afwijken van EU regelgeving en de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.

LNV heeft daarom WMR gevraagd inzicht te verschaffen in de (on)mogelijkheid om vissentuigen te halen en te zetten bij 6 knopen, en uit te zoeken wat de consequentie zou zijn wanneer de minimale doorvaart snelheid verhoogd wordt voor wat betreft de vangstefficiëntie maar ook de mogelijkheid voor doorvaart van schepen met wat kleinere motorvermogens. Hiervoor gaat WMR een literatuurstudie uitvoeren, praktijkkennis aanwezig binnen WMR ontsluiten en vms-data analyseren.

Publicaties